U tehnici solventne štampe mogu se odštampati reklame na izlozima u punom koloru, plakati velikih formata, bilbordi, zastave, cirade, kao i folije za brendiranje vozila.