Tampon štampa je tehnika duboke štampe sa indirektnim otiskivanjem gde se gumenim tamponom sa štamparske forme (klišea) boja prenosi na željeni predmet. Ova vrsta štampe se koristi najčešce za štampu na oblim površinama predmeta izrađenih od raznih materijala kao što su plastika, staklo, keramika. Najčešći artikli koji se štampaju tehnikom tampon štampe su upaljači, olovke, pepeljare, privesci, šolje, čaše, fićoci i drugi promotivni artikli.

Štampa na zakrivljenim površinama

Poseban izazov u grafičkoj industriji predstavljalo je nanošenje otiska na zakrivljene površine. Neophodnost štampe na površinama koje nisu nužno ravne, dovela je po pojave tampon štampe. Ova tehnika predstavlja štampu sa posrednim otiskivanjem, odnosno silikonskim tamponom uz pomoć kog se sa štamparske forme boja nanosi na određeni predmet.