Flip book element

A3 Kalendar za 2022

Izrada kalendara sa Vašom reklamom
12 listova, Jednomesečni, Jednodelni

Kalendari namenjeni za kačenje na zid. Izradjujemo ih u formatu A3 sa dodatnim delom za štampu logotipa i podataka Vaše firme.. Povezani su plastičnom spiralom.Podloga je 300 g karton sa mestom za generalije Vašeg preduzeća..

Category:
Read more

A4 Kalendar za 2022

Izrada kalendara sa Vašom reklamom
12 listova, Jednomesečni, Jednodelni

Kalendari namenjeni za kačenje na zid. Izradjujemo ih u formatu A4 sa dodatnim delom za štampu logotipa i podataka Vaše firme.. Povezani su plastičnom spiralom.Podloga je 300 g karton sa mestom za generalije Vašeg preduzeća..

Category:
Read more

Banatski kalendar za 2022

Izrada kalendara sa Vašom reklamom
7 listova, Dvomesečni, Jednodelni

Kalendari namenjeni za kačenje na zid. Izradjujemo ih u formatu B3 sa dodatnim delom za štampu logotipa i podataka Vaše firme.. Povezani su plastičnom spiralom.Podloga je 300 g karton sa mestom za generalije Vašeg preduzeća..

Category:
Read more

Crkveni kalendar za 2022

Izrada kalendara sa Vašom reklamom
7 listova, Dvomesečni, Jednodelni

Kalendari namenjeni za kačenje na zid. Izradjujemo ih u formatu B3 sa dodatnim delom za štampu logotipa i podataka Vaše firme.. Povezani su plastičnom spiralom.Podloga je 300 g karton sa mestom za generalije Vašeg preduzeća..

Category:
Read more

Create a Flip Book for any product category. You can also select custom posts.