Primenljive industrije

Široko se koristi u industriji ključeva za mobilne telefone, prozirnih plastičnih ključeva, elektronskih komponenti, integrisanog kola (IC), električnih aparata, komunikacionih proizvoda, sanitarije, delova alata, noževa, satova, naočara, nakita, auto pribora, kopči za prtljag, kuvanja posuđe, proizvodi od nerđajućeg čelika.

Primjenjivi materijali

Sve vrste metala (uključujući retke metale), inženjerska plastika, materijali za galvanizaciju, premazani materijali, materijali za prskanje, plastika i guma, epoksidna smola, keramika i drugi materijali.